Depresija

depresija

Mnogi ljudi olako koriste termin depresija i često za sebe ili druge kažu da su depresivni kada su zapravo tužni. Međutim depresija nije loše raspoloženje i nije u nju uključeno osećanje tuge. Takođe razlikujemo depresivno raspoloženje od depresivnog poremećaja.


Kroz depresivno raspoloženje svi prolazimo nakon frustracija, razočaranja, gubitaka, traje kraće i kako smo sami sebe u to raspoloženje uveli, sami se iz njega i izvlačimo.Sniženo raspoloženje varira iz dana u dan i često je veoma neusklađeno sa okolnostima. Pojedine depresivne epizode traju od 3 do 12 meseci. Depresija može biti posledica ranih trauma, socijalnih trauma, tretmana od strane značajnih drugih, neodtugovanih gubitaka. Depresija je dva puta češća kod žena nego kod muškaraca.

Šta je potrebno za tretiranje depresije?

Za tretman depresije potrebna je kombinacija lekova-antidepresiva i psihoterapije. Uobičajeno mišljenje je da antidperesivi izazivaju zavisnost, međutim to nije istina čak ni posle veoma duge upotrebe. Lečenje je najčešće dugotrajno i najteže je depresivnog klijenta zapravo privoleti da se obrati za pomoć, budući da ne vidi nikakav smisao da se bavi sobom i svojim životom.

Ukoliko pokušavate nekoga da privolite da pristane na pomoć imajte u vidu da depresivna osoba nije u stanju da pomogne sebi onako kako je to ranije činila. Predlozi da se nečim bavi, okupira, ide u šetnju, putuje i slično neće doneti željene rezultate.


Nežna briga, iskazivanje ljubavi, strpljenje i ohrabrivanje za javljanje lekaru i primenu terapije ključni su načini vaše pomoći. I povrh svega imajte u vidu da osoba to ne radi namerno, posebno ne vama iz inata i da nema moć da odluči da će biti bolje pa da tako i bude koliko već sutra.

Depresija je poremećaj raspoloženja sa sledećim karakteristikama:


– gubitak interesovanja i zadovoljstva
– smanjenje energije
– povećanje zamorljivosti i umanjenje aktivnosti
– oštećena koncentracija i pažnja
– smanjeno samopoštovanje i samopouzdanje
– osećanje krivice i bezvrednosti
– sumoran i pesimističan pogled na budućnost
– ideje o samopovređivanju ili samoubistvu
– poremećen san
– snižen apetit
– gubitak seksualne želje