Granični poremećaj ličnosti

Šta je granični poremećaj ličnosti?

Za geštalt terapeuta poremećaj ličnosti je nefleksibilna i maladaptivna organizacija uzoraka tri bazične komponente iskustva kao što su te da individua doživljava značajnu nemogućnost u socijalnom ili radnom ponašanju, ili subjektivne probleme ili i jedno i drugo.
Granični poremećaj ličnosti je daleko najšire proučavan poremećaj i to iz brojnih razloga. Jedan od njih je taj da u populaciji osoba koje pate od poremećaja ličnosti, grupa sa graničnim poremećajem pati na verovatno najočigledniji način. Njihov osnovni način odnosa, što čini sržnu temu osoba sa ovim poremećajem, izaziva zabrinjavajuću patnju ne samo njih već i onih koji su u intimnom kontaktu sa njima. Jedna od najčešćih kliničkih grešaka po pitanju ovog poremećaja je kada se kao granični dijagnostikuju pacijenti koji su doživeli ozbiljan situacioni stres, koji su pod dejstvom droge ili, čak i oni koji bi mogli zadovoljiti kriterijume za svrstavanje u poremećaj raspoloženja.

Treba imati na umu da je ovo poremećaj ličnosti koji se rano javlja i koji je hroničan. Najvažnije ispoljavanje graničnog poremećaja ličnosti je vezano za nestabilnost. Nestabilnost graničnog se proteže na gotovo sve značajne sadržaje i aspekte njegovog iskustva. On ima nestabilan identitet i ispoljava “jadan” nivo kontrole impulsa i afekata. Lični ciljevi i interpersonalne relacije su osnovni okidači njegovog neobičnog načina rukovodjenja svojim iskustvom (Othmer i Othmer, 1989).Granični pacijent ima dugotrajne probleme u održavanju adekvatne i podržavajuće socijalne mreže zbog svog visoko nestabilnog karaktera i paradoksalne prirode svojih afekata. Ljudi koji se nadju u intimnom kontaktu sa graničnim završavaju pateći i nerazumevajući šta se desilo. Uopšteno, intimna socijalna mreža granične osobe nije od one vrste koja može da podrži njeno mentalno zdravlje. Većina zdravih ljudi ne želi da bude vezana za neprekidno promenljive afekte graničnog. Kognitivno iskustvo graničnog je toliko kapriciozno i nestabilno da ga on teško može upotrebiti kao pouzdanu podršku. U smislu tretmana, ipak, neka kognitivna restrurukturacija može da se postigne ukoliko terapeut istrajava u tom pravcu i ukoliko je u stanju da se suoči sa nekim od snažnih afekata graničnog u cilju postizanja “proboja”.

Bazicne polarnosti (Millon)

    Zadovoljstvo/bol

Senzacije zadovoljstva i bola su prepoznate, medjutim na vrlo polarizujući način. Bol je uvek neizdrživ a zadovoljstva nemaju granica…

    Self/drugi

Granični pacijent doživljava velike oscilacije izmedju pažnje upućene sebi i pažnje upućene drugima. On je često zbunjen u vezi toga koga pokušava da povredi ili zadovolji.

    Pasivno/aktivno

Granični pacijent je pasivan ili aktivan na kružnoj osnovi. Može biti hiperaktivan ili nepokretan i apatičan.
Granični pacijent je emocionalno nestabilan. Njegovi afekti i raspoloženja su u čestom neskladu sa spoljašnjom stvarnošću. On se pomera iz stanja normalnosti ka depresiji ili uzbudjenju ili doživljava periode apatije koji su prekinuti kratkim izletima ljutnje, anksionznosti ili euforije.
Terapija izbora može pored individualne biti i grupna kao i porodična.

lokacija