Usluge

USLUGE

Pored usluge individualne, grupne, psihoterapije parova, dece, adolescenata, psihološke procene i testiranja, možete zakazati i pregled logopeda kao i konsultaciju sa psihijatrom. Sve usluge se zakazuju telefonom.