Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje se unekoliko razlikuje od psihoterapije. Iako se tako zove, ne radi se o davanju gotovih saveta i rešenja. To, između ostalog, nije moguće zato što bi psihoterapeut trebalo da bude sveznajuć. Da zna bolje od vas šta je dobro za vas.

Takođe ako bi savetovanje tako izgledalo onda bi vam psihoterapeut bio stalno potreban a to nije cilj. Cilj je da u jednom momentu možete da odete od terapeuta i da živite svoj život bez njegove podrške.

Psihološko savetovanje kraće traje nego psihoterapija i bavi se konkretnim problemom manjih razmera. Gledajući u problem klijent i terapeut zajedno tragaju za rešenjem. Oni će se upoznati, sagledati jake i slabije strane, definisati sam problem i tragati za novim, funkcionalnijim strategijama za  prevazilaženje.

Psihološko savetovanje obično traje desetak seansi pa je samim tim i jeftinije. Pri susretu sa psihoteraputom možete otkriti da li je za vas izbor savetovanje ili psihoterapija.

Neretko se desi da je sasvim dovoljan i jedan susret pa da klijentu bude mnogo jasnije sa čime se to susreće i kako on sam u tome učestvuje. Nekada je dovoljno i da napišete mail pa da vam odgovor bude dovoljno značajan. Psihološko savetovanje je dobar izbor ukoliko niste tip osobe koja želi sobom da se bavi dugo već želite da rešite samo tu jednu situaciju u kojoj ste se našli.
Šta god da je problem, javite se i na prvom susretu ćemo utvrditi da li vam je potrebno psihološko savetovanje ili psihoterapija.

psihološko savetovanje